Αντικείμενο της Εταιρίας

Η εταιρεία LANSCAPE διαθέτει τμήμα μελετών και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό στους εξής τομείς:

Μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης η οποία εξυπηρετεί το δίκτυο φωνής / δεδομένων / εικόνας, την μεταφορά σημάτων ελέγχου για τα κυκλώματα συστημάτων αυτοματισμού κτιρίου (κλιματισμός, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, έλεγχος πρόσβασης σε σημεία του κτιρίου, κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης).

Κατά το στάδιο του σχεδιασμού και κατά την εγκατάσταση τηρούνται αυστηρά τα εφαρμοζόμενα διεθνή πρότυπα όπως ANSI/TIA/EIA 568-Β, EIA/TIA 570, ISO/IEC IS11801 και CENELEC EN 50173, ΕΙΑ/ΤΙΑ 569.

Κατά το στάδιο της εγκατάστασης και μετά την ολοκλήρωσή της γίνονται μετρήσεις με ειδικό εξοπλισμό (OTDR), (TDR), τον οποίο διαθέτει η εταιρεία μας και η καλωδίωση πιστοποιείται κατά την κατηγορία της.

Η εταιρεία μας είναι σε θέση να υλοποιήσει και να πιστοποιήσει καλωδιώσεις τόσο οπτικών ινών σε δίκτυα MAN, WAN, όσο και χαλκού Twisted Pair κατηγορίας 6 , 6Α.

Τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είναι προδιαγραφών κατηγορίας 6 ή 6Α.

Ενδεικτικά αναφέρουμε εταιρείες των οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιούμε (PANDUIT,PRYSMIAN, Brand Rex, TELDOR, Belden κ.ά.).

Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση δικτύων κατά PANDUIT, κατά PRYSMIAN και κατά Brand Rex.

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης ο πελάτης λαμβάνει βιβλίο επιμετρήσεων και σχεδίων της καλωδίωσης σε ηλεκτρονική μορφή (AutoCad, Visio Format), έντυπο πιστοποίησης της δομημένης καλωδίωσης κατά την κατηγορία της και συμβόλαιο 25ετούς εγγυήσεως καλής λειτουργίας της εγκατάστασης από τις προαναφερθείσες προμηθεύτριες εταιρείες του εξωτερικού. Οι φόρμες των σχετικών πιστοποιητικών επισυνάπτονται.

Υπολογιστών, προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ηλεκτρονικών Υπολογιστών και δημιουργία σύγχρονου κέντρου ελέγχου και διαχείρισης (Computer Room). Στο κέντρο διαχείρισης καταλήγουν το δίκτυο δεδομένων, το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και όλα τα σήματα για τον έλεγχο του κτιρίου.

Η εταιρεία μας προμηθεύει και εγκαθιστά προιόντα για την εξυπηρέτηση του δικτύου υπολογιστών καθώς και ΙΡ τηλεφωνίας γνωστών διεθνών εταιρειών (CISCO, ALLIED TELESYN κ.α.) και είναι σε θέση να παρέχει όλες τις πρέπουσες εγγυήσεις για τον εγκατεστημένο εξοπλισμό.

Μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμών για τον έλεγχο του κλιματισμού σε ένα κτίριο, την πυρανίχνευση-πυρασφάλεια, τον έλεγχο της πρόσβασης σε σημεία του κτιρίου και την καταγραφή αυτής.

Κατά την εγκατάσταση τηρούνται τα διεθνή πρότυπα και με την ολοκλήρωση παρέχονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για την καλή λειτουργία του εξοπλισμού.

Μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και φωτισμού.

Μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση κλειστού τηλεοπτικού κυκλώματος για την παρακολούθηση σημείων του κτιρίου.

Μελέτη, σχεδιασμό και εγκατάσταση ψηφιακών υποδομών φιλοξενίας π.χ. IPTV , VoD ( Video On Demand) , Interactive TV κτλ.

Αρχή