Η δράση της Εταιρίας

Η εταιρεία μας έχει ολοκληρώσει αριθμό έργων από τα οποία ενδεικτικά αναφέρουμε:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και ολοκληρωμένων λύσεων, σε όλα τα Data Centers της Εταιρείας First Data, στην Αττική, εξυπηρετώντας συμβόλαιο για τα έτη 2014, 2015.

Eγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης, για την εξυπηρέτηση δικτύου δεδομένων του Data Center της Infoquest στην περιοχή του Ρέντη. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης δεδομένων του Data Center με κυκλώματα χαλκού CAT 6 και οπτικών ινών OM3 10G.

Εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μετάδοσης δεδομένων στα κτίρια του Ραδιομεγάρου της Ελληνικής Τηλεόρασης. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει δικτύωση με σύστημα οπτικών ινών με τη χρήση ευρυζωνικής τεχνολογίας, (Prysmian blown fiber), η οποία καλύπτει όλα τα κτίρια του Ραδιομεγάρου. Περιλαμβάνει επίσης την δημιουργία νέου Data Center για την κάλυψη των επικοινωνιών του Ραδιομεγάρου. Παράλληλα έγινε εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης CAT 6A 10G σε όλα τα κτίρια με τη χρήση υλικού Panduit.

Εγκατάσταση ολοκληρωμένης λύσης για την εξυπηρέτηση δικτύου δεδομένων/επικοινωνιών του Data Center της EXAE. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει το ολοκληρωμένο σύστημα μετάδοσης δεδομένων (managed network) του Data Center και του κτιρίου της ΕΧΑΕ, με κυκλώματα χαλκού Cat6 και οπτικών ινών ΟΜ3 10G.

Εφαρμογή των τερματικών διατάξεων κυκλωμάτων χαλκού CAT 6A 10G και οπτικών ινών OEM3 10G, πιστοποίηση, τεκμηρίωση και παράδοση φακέλου εγγύησης δικτύου δεδομένων του Data center του ΟΤΕ.

Εγκατάσταση οπτικών ευζωνικών δικτύων σε δημόσιες περιοχές για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού κορμού της εταιρείας Tellas.

Εγκατάσταση ευζωνικών δικτύων σε δημόσιες περιοχές για την ανάπτυξη του τηλεπικοινωνιακού ορμού της εταιρείας Netone.

Την μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων, η οποία καλύπτει το κτιριακό συγκρότημα του Συμβουλίου της Επικράτειας.

Την μελέτη σχεδιασμό και εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων στα νέα κτίρια της Tellas στην Αθήνα και στη Λάρισα.

Ολοκληρωμένη λύση που περιλαμβάνει δομημένη καλωδίωση για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εγκατάσταση ενεργού δικτυακού εξοπλισμού L2, εγκατάσταση γεννήτριας και αυτοματισμών στο κεντρικό κτίριο της τράπεζας CETELEM.

Ολοκληρωμένη λύση για τα δύο κτίρια της εταιρείας Α.Ε.Π.Ι. Η λύση περιλαμβάνει δομημένη καλωδίωση, ηλεκτρολογικό δίκτυο, κατασκευή υποσταθμού, Data center (UPS, H/Z, κ.τ.λ.), δικτυακό κορμό, ΙΡ τηλεφωνία με προϊόντα του οίκου Cisco.

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων σε κτίρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, του Υπουργείου Υγιείας και του Υπουργείου Οικονομικών.

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης για την εξυπηρέτηση δικτύου φωνής και δεδομένων στα γραφεία της εταιρείας Morgan Stanley.

Ολοκληρωμένη λύση για τo κτίριο της εταιρείας SMA στην Γλυφάδα . Η λύση περιλαμβάνει δομημένη καλωδίωση, ηλεκτρολογικό δίκτυο, και του Data center με προϊόντα του οίκου Panduit.

Ελπίζοντας ότι τα ανωτέρω ευρίσκονται μέσα στο φάσμα των δικών σας δραστηριοτήτων και ενδιαφερόντων προσβλέπουμε σε μια δημιουργική συνεργασία.

Αρχή